Làm sao để không bị mất nước?

Mất nước làm sao để bổ sung

Với những tháng nắng nóng đang đến, chúng ta dễ dàng quên giữ nước cho cơ thể giữa những cuộc vui. Chiếm 50-80% trọng lượng cơ thể con người, lượng nước được lượng khuyến nghị uống mỗi ngày là 8-10 cốc cho người lớn bình thường. Nếu không bù đủ nước khi bị mất nước, …

Làm sao để không bị mất nước? Read More »